Personalistika a Mzdy

 • kompletní zpracování personalistiky a mezd

Personalistika

 • přihlášení zaměstnavatele (organizace) ke zdravotním pojišťovnám
 • prihlášení zaměstnavatele (organizace) k příslušné správě sociálního zabezpečení
 • přihlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
 • odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
 • přihlašování zaměstnanců u příslušné správy sociálního zabezpečení
 • odhlašení zaměstnanců u příslušné správy sociálního zabezpečení
 • vyhotovení pracovních smluv a dohod
 • vyhotovení výpovědí a dohod o ukončení PP
 • vyhotovení potvrzení při ukončení PP zaměstnance pro úřad práce
 • zápočtové listy
 • mzdové listy
 • evidenční listy důchodového pojistění
 • vystavování potrvzení pro potřeby zaměstnance (úvěr, hypotéky)
 • přihláška organizace k zákonnému pojištění za zaměstnance
 • právní poradenství

Mzdy

 • Kompletní zpracování mezd
 • evidence dovolené a docházky v ekonomickém systému POHODA
 • výplatní pásky a výplatnice mezd
 • vyhotovení příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny, včetně doručení
 • Měsíční přehledy pro správu sociálního zajištění, včetně doručení
 • příslušné sestavy při kontrole mzdové agendy úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, ÚP)
 • zajištění dopravy požadovaných dokladů ke kontrole na příslušný úřad
 • vyhotovení dohod a potvrzení o výdelku pro brigádníky z ÚP měsíčně
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činností, včetně příloh
 • roční zúčtování daně z příjmů – srážková daň